Artikelen over samenwerken

Met Vomar voordeelmarkt de toekomst in

In een tijd van zware bezuinigingen zoekt WNK naar andere wegen om haar toegevoegde waarde te bewijzen. De samenwerking met supermarktketen Vomar Voordeelmarkt is daar een sprekend voorbeeld van. “Ik denk dat we een verdienmodel voor de toekomst te pakken hebben”, aldus een opgetogen directeur Re-integratie Willem van Eijk.

Het is zoals met veel grote dingen in het leven: ze beginnen klein. In dit geval met een rondetafelgesprek in het AFAS stadion vorig jaar augustus. Onder regie van wethouder Sociale Zaken van Alkmaar, Mirjam Hamberg gingen WNK en enkele regionale werkgevers met elkaar in gesprek over mogelijke vormen van samenwerking. Het leidde ertoe dat Vomar Voordeelmarkt kans zag om via WNK Re-integratie voor de 35 - overwegend - Wajong-ers die zij in dienst hebben professionele begeleiding in huis te halen.

Duidelijke groeiambities

“Door zo’n toenadering gaat ons bloed sneller stromen”, kijkt Willem terug. “Je gaat nadenken: hoe kun je er vorm aan geven? In de aanloop naar de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen heeft het UWV een pilot lopen waarbij subsidie wordt verstrekt voor interne jobcoaching. Stel dat je daarop een beroep kunt doen…” Een ‘arrangement’ was geboren.

Het heeft ertoe geleid dat ruim een half jaar na die bewuste ontmoeting, op 22 februari, door WNK en Vomar Voordeelmarkt en opnieuw in aanwezigheid van Mirjam Hamberg een bijzondere overeenkomst werd ondertekend. Een overeenkomst met duidelijke ‘groeiambities’. Vomar wil in elk bedrijfsonderdeel minstens één persoon met een arbeidsbeperking (lichamelijk, psychisch of verstandelijk) aan het werk hebben. Dat betekent dat voorlopig gemikt wordt op een totaal van zestig medewerkers uit deze doelgroep.

Een financiële mix

“De nieuwe instroom komt in dienst van WNK Participatie en wij detacheren ze bij Vomar Voordeelmarkt”, legt Willem van Eijk de opzet uit. “Daarnaast garanderen onze jobcoaches de nodige begeleiding. Het is een specifiek maatwerkpakket geworden. De 35 mensen uit de bestaande groep nodigen we ook uit in te stappen in WNK Participatie. Zo groei je toe naar een uniform model.”

Volgens Willem van Eijk is de financiële onderbouwing binnen deze samenwerking een groot pluspunt. “Het is in feite een mix van publieke en private financiering. Via Vomar Voordeelmarkt krijgen we onze detacheringsfee, het UWV neemt voorlopig de begeleidingskosten voor haar rekening.” Voor de nieuwe medewerkers wordt in het kader van de toekomstige Wet Werken Naar Vermogen de gemeente in plaats van het UWV de direct belanghebbende. Zij  zal dankzij dit soort samenwerkingen en de inzet van het instrument loondispensatie de beoogde besparingen op de uitkeringen gaan realiseren

Inclusieve arbeidsmarkt

Willem van Eijk: “Het is een win-win situatie, ook financieel. Dat is niet onbelangrijk in een tijd waarin elke euro omgekeerd moet worden. Bedrijven verzekeren zich op een maatschappelijk verantwoorde manier van nuttige arbeidskrachten, de gemeente ziet een inclusieve regionale arbeidsmarkt ontstaan en WNK brengt op een gezonde basis de verbinding tussen al die belangen tot stand. Hier kunnen we verder mee. Sterker nog, ik heb er alle vertrouwen in dat meer bedrijven het voorbeeld van Vomar Voordeelmarkt gaan volgen.”

Met WNK zijn we in één keer waar we willen zijn”

Is mensen met een beperking laten meedoen in je bedrijf ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’? Dat zal best. Maar Vomar Voordeelmarkt begon daarmee lang voordat het hip of actueel werd. “Voor ons is het altijd vanzelfsprekend geweest”, aldus HRM Manager Daphne Beerepoot.

Daphne kwam bij Vomar Voordeelmarkt op het moment dat er al 35 medewerkers uit SW en Wajong rondliepen. “Die waren via verschillende kanalen bij ons gekomen, ieder met een eigen supportorganisatie op de achtergrond. Het overzicht ontbrak en de administratieve belasting was hoog. Ik vroeg me af of dat niet beter en overzichtelijker kon.”

Temeer daar in de praktijk de begeleiding voor het grootste deel op de schouders terechtkomt van de filiaalmanager. En eerlijk is eerlijk: die weet vreselijk veel van het exploiteren van een supermarkt, is van goede wil, maar mist soms net de expliciete bagage om met deze doelgroep om te gaan.

“Met WNK zijn we in één keer waar we willen zijn. We doen zaken met één organisatie. Eentje die zijn sporen heeft verdiend in de re-integratie en ons maximaal ontzorgt. De professionele jobcoaching is gegarandeerd. Dat biedt ook het stabiele kader om verantwoord door te groeien in het aantal medewerkers met een beperking. Sterker nog, WNK kan die kandidaten vanuit haar eigen SW- en re-integratiebestanden zelf aanleveren.”

Het ‘gedoe’ wegnemen

Daphne is blij met WNK: “Vanaf het begin hebben we soepel met elkaar geschakeld. Bij WNK werken mensen die zelf uit het bedrijfsleven komen en begrijpen wat de behoeften daar zijn. De markt wil best maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dus ook mensen met een beperking naar vermogen laten participeren, maar zijn vaak terughoudend door alle regels en administratie die eromheen zijn ontstaan. Zodra dat ‘gedoe’ wordt weggenomen, dan kan het balletje wel eens snel gaan rollen. Daar liggen kansen voor WNK.”

Loyale medewerkers bij Vomar Schouwenaarstraat

Romana is een bekend gezicht achter de kassa van het Vomar Voordeelmarkt-filiaal aan de Schouwenaarstraat in Beverwijk. Ze heeft een prettige en vrolijke uitstraling, weet contact te maken met de klant en zorgt ervoor dat de boodschappen keurig worden afgerekend. En moet ze complexere werkzaamheden uitvoeren? Dan kan ze altijd terecht bij een meer ervaren collega.

Een doordouwer

Dat is volgens filiaalmanager Kees Groenland precies het punt bij iemand met een beperking: er is sprake van een selectieve belastbaarheid. Maar dat hoeft absoluut geen probleem te zijn. Zoom in op zijn of haar sterke punten, vraag waar hij of zij zich prettig bij voelt en stem daar de taken in de winkel op af. En zorg waar nodig voor back-up. “Romana is geschikt voor kassawerkzaamheden, maar ik heb ook Michel. Een echte doordouwer die de vrachtwagens lost en die je rustig verantwoordelijk kunt laten zijn voor de zware bier, frisdrank en sappen schappen.”

In totaal heeft Kees vier Wajong-ers in zijn winkel rondlopen. Meer dan gemiddeld, maar hij is dan ook begaan met deze categorie werknemers. Hij ziet het ideëel: “Ik vind dat er een plek voor hen moet zijn in deze samenleving.” Maar ook zakelijk: “Als je ze laat doen waar ze goed in zijn, zijn het heel loyale medewerkers.”

Geen uitzonderingspositie

Voor Kees zijn Romana, Michel, Renata en Mariska volwaardige leden van het team. “Geen uitzonderingspositie, dat accepteer ik niet.” Zijn andere medewerkers verwachten nog wel eens meer van hen dan reëel is, maar dan is het aan hem om dat bij te sturen. “Gun het proces wat tijd en ook die afstemming wordt steeds beter.” Intussen ziet hij mensen groeien in hun rol en al rijker worden. “Dat geeft mij ook weer energie.”

Vomar Voordeelmarkt is een regionale supermarktketen die actief is in de driehoek Den Helder, Noordwijk, Almere en Utrecht. Totaal aantal winkels: 56. Medewerkers: 4.700. Het servicecentrum (hoofdkantoor) alsmede de centrale worstmakerij en slagerij, centrale bakkerij en het distributiecentrum zijn gevestigd in Alkmaar.

© 2011 WNK Bedrijven | Disclaimer | Sitemap | Design